Организација

Послови у Библиотеци организовани су по секторима и одељењима у њиховом саставу. Библиотеком руководи директор, уз помоћ Стручног већа.

Одељење правних и општих послова обавља све правне и организационе послове и води целокупну административну и персоналну службу, као и техничку службу.

Важни телефони

Директор 3370 514
Секретар 3370 405
Факс 3370 354

Одељење економско-финансијских послова надлежно је за финансијско и материјално пословање Библиотеке. Телефон одељења је 3370 508.

Библиотечком делатношћу баве се:

  • Сектор за набавку и обраду библиотечког материјала
  • Сектор фондова - монографских и серијских публикација, реткости и посебне библиотеке за народну књижевност
  • Сектор за научне информације, матичну и издавачку делатност и развој библиотечког система