Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Организација

Послови у Библиотеци организовани су по секторима и одељењима у њиховом саставу. Библиотеком руководи директор, уз помоћ Стручног већа.

Одељење правних и општих послова обавља све правне и организационе послове и води целокупну административну и персоналну службу, као и техничку службу.

Важни телефони

Директор 3370 514
Секретар 3370 405
Факс 3370 354

Одељење економско-финансијских послова надлежно је за финансијско и материјално пословање Библиотеке. Телефон одељења је 3370 508.

Библиотечком делатношћу баве се:

  • Сектор за набавку и обраду библиотечког материјала
  • Сектор фондова - монографских и серијских публикација, реткости и посебне библиотеке за народну књижевност
  • Сектор за научне информације, матичну и издавачку делатност и развој библиотечког система