Ценовник

Упис

Приликом уписа корисник плаћа чланарину према следећем ценовнику, која важи 365 дана од дана уписа:

 • Студенти 1.500,00 динара
 • Професори универзитета 2.500,00 динара
 • Докторанти, последипломци 2.000,00 динара
 • Запослени 2.000,00 динара
 • Незапослени, пензионери 1.500,00 динара
 • Студенти и истраживачи из иностранства
  • Чланарина за месец дана 800,00 динара
 • Привремено чланство 500,00 динара (до 3 дана) 800,00 динара (до месец дана)
 • Матуранти 800,00 динара
 • Колективно чланство 20.000,00 динара

Казне и опомене

Казна за прекорачење рока враћања по књизи дневно: 10,00 динара

Трошкови опомена:

 • Прва опомена 50,00 динара
 • Друга опомена 100,00 динара
 • Трећа опомена (пред утужење) 200,00 динара

ИТ услуге

Умножавање (фотокопирање, скенирање) и коричење библиотечког материјала

 • једнострано копирање формата А4 5,00 динара
 • двострано копирање формата А4 10,00 динара
 • једнострано копирање формата А3 10,00 динара
 • двострано копирање формата А3 20,00 динара
 • спирално коричење формата А4 40,00 динара

Скенирање докумената

 • до 3 документа, цена по документу је 20,00 динара
 • по специјалном захтеву по скену 50,00 динара
 • културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 динара

Штампање

 • по страници 10,00 динара
 • штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара
 • штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динара

Фотографисање докумената

 • по фотографији 50,00 динара
 • културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији 150,00 динара

Цене услуга Одељења за научне информације и едукацију

 • Израда пописа библиографских јединица из класичних и електронских извора (каталога, библиографија и сл.)
  • по јединици 100,00 динара
 • Израда прегледа цитираности према цитатним индексима (претраживање цитираности)
  • од 2008. године до данас 800,00 динара
  • од 1980. године до данас 1.600,00 динара
  • од 1963. године до данас 2.400,00 динара
  • по пронађеном цитату 40,00 динара
 • Преузимање чланака из електронских часописа електронском поштом
  • по чланку 200.00 динара
 • Израда прегледа постојеће литературе у електронском облику и преузимање електронском поштом
  • по примљеном захтеву 1000,00 динара

Међубиблиотека позајмица

У земљи

Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације.

Са иностранством

 • Европске библиотеке (осим из Велике Британије)
 • чланци из часописа 1300,00 (basic) односно 1500,00 динара (заштићени, не прослеђују се, него се штампају у Библиотеци)
 • ако је чланак преко 20 страница, доплаћује се према реалној цени
 • књиге 3.500,00 динара

BritishLibrary

 • чланци из часописа 1.500,00 динара, без обзира на број страна
 • књиге 3.500,00 динара + поштански трошкови (уколико British Library посредује у позајмици из неке друге библиотеке у Великој Британији, плаћа се додатних 700 динара.)

Специјални захтеви (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.)

 • Реална цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације