Упис

Библиотеку могу користити сви грађани.

Упис се врши од 8 до 19 часова, суботом до 13 часова. Чланарина се наплаћује према важећем ценовнику и важи 365 дана. Корисник при упису добија чланску карту коју је обавезан да има код себе при сваком доласку у Библиотеку.

Потребни документи

За упис у Библиотеку потребна је лична карта или пасош и слика формата 30х35мм (формат за личну карту).

Додатни документи су потребни за поједине категорије корисника:

 • студенти државних и приватних универзитета, последипломци и докторанди: индекс
 • страни студенти: индекс
 • запослени на државним и приватним факултетима и други запослени: доказ о запослењу на увид при упису
 • незапослени: потврда са тржишта рада са податком о степену образовања
 • пензионери: чек од пензије
 • матуранти: потврда из школе

Врсте чланства

 • индивидуално
  • годишње
  • привремено до 3 и до 30 дана
 • колективно