Библиографије истраживача

На иницијативу Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић", у оквиру ВБС је омогућен онлајн испис персоналних библиографија истраживача. Научни радници и истраживачи из Србије могу избором линка Библиографије, на главном менију COBISS.SR, сами да исписују своје персоналне библиографије.

Библиографије могу исписати сви научни и стручни радници из Србије којима је додељена шифра истраживача и за чије радове постоје записи у узајамној бази података.

Шифру истраживача додељује УБСМ на основу захтева који садржи следеће податке


  Презиме (и девојачко презиме)   Марковић (Петровић)
  Име   Саша
  Средње слово   Р.
  Датум рођењa   01.02.1973.
  Пол (М/Ж)   Ж
  Области интересовања истраживања (шифре)- до 5 одредница
(CERIF шифрарник)
  S189
S190
S192
  Области интересовања иистраживања (речима) - до 5 одредница   Менаџмент људских ресурса
Управљање предузећима
Рачуноводство
  Институција у којој сам запослен(а) и од када   Факултет организационих наука
од 01.10.2000.
  Катедра, одељење и сл.   Катедра за менаџмент људских ресурса
  Радно место
(Шифрарник)
  34-доцент
  Адреса на послу   Јове Илића 154
11000 Београд
  E-пошта, телефон, факс (пословни)   markovic.sasa@fon.rs
телефон +381 11 3950 401
факс +381 11 3950 200

Контакт

Е-пошта: Миле Стијеповић
Телефон: 3370 134

Детаљније информације можете добити од контактне особе за онлајн библиографије Богољуба Мазића или преко e-mail: bibliografije@unilib.bg.ac.rs

Информације о курсевима и пријава

Е-пошта: Виртуелнa Библиотеке Србије (наведите назив курса у наслову поруке)
Телефон: 2452 945, 2459 473, 2452 350
Веб: www.vbs.rs

О библиографским записима брину оспособљени библиотекари са завршеним курсом за Библиографије истраживача на основу којега добијају привилегије и за поправљање записа у узајамној бази података.