Штампање и копирање

Корисници могу да штампају материјал у Електронској учионици (први спрат) и копирају у Копирници (први спрат) према важећем ценовнику.

Електронска читаоница и Копирница раде са корисницима од 8 до 19,30 часова, суботом од 8 до 13,30 часова.

Следећи библиотечки фонд не може да се копира:

  • рукописне књиге, инкунабуле и србуље;
  • новине и листови (повезани);
  • реткости новинског формата (атласи и слично);
  • оштећен и трошан библиотечки фонд.

Рукописна и архивска грађа се може копирати само уз одобрење директора Библиотеке, или руководиоца Одељења реткости. Публикације заштићене ауторским правима се копирају у складу са Законом о ауторским и сродним правима Републике Србије.