Читаоница периодике

Радно време

понедељак – петак 8:00 – 20:00
субота 8:00 – 14:00

Локација: Приземље (улази се кроз Студентску читаоницу – велика сала)

Број места: 16

Контакт

E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 506

Коришћење и позајмица

Пре уласка у читаоницу, корисник на гардероби предаје своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, итд.).

Читаоница се користи за читање часописа и новина и текућих бројева периодичних публикација који се налазе у слободном приступу.

Фонд садржи више од 8.500 наслова у преко 700.000 свезака. Од тога је 5.200 наслова страних серијских публикација, највећим делом на енглеском, немачком, француском и руском језику.

За коришћење фонда Универзитетске библиотеке попуњава се реверс за коришћење књига у читаоницама.

Публикацију корисник добија од дежурног библиотекара у читаоници.

У Читаоници периодике публикација се може задржати најдуже 1 месец. Ако се не користи 10 дана узастопно, враћа се у магацин.

У све читаонице је забрањено уношење хране и пића.