Čitaonica periodike

Radno vreme

ponedeljak – petak 8:00 – 20:00
subota 8:00 – 14:00

Lokacija: Prizemlje (ulazi se kroz Studentsku čitaonicu – velika sala)

Broj mesta: 16

Kontakt

E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 506

Korišćenje i pozajmica

Pre ulaska u čitaonicu, korisnik na garderobi predaje svoju člansku kartu i stvari (tašnu, torbu, itd.).

Čitaonica se koristi za čitanje časopisa i novina i tekućih brojeva periodičnih publikacija koji se nalaze u slobodnom pristupu.

Fond sadrži više od 8.500 naslova u preko 700.000 svezaka. Od toga je 5.200 naslova stranih serijskih publikacija, najvećim delom na engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom jeziku.

Za korišćenje fonda Univerzitetske biblioteke popunjava se revers za korišćenje knjiga u čitaonicama.

Publikaciju korisnik dobija od dežurnog bibliotekara u čitaonici.

U Čitaonici periodike publikacija se može zadržati najduže 1 mesec. Ako se ne koristi 10 dana uzastopno, vraća se u magacin.

U sve čitaonice je zabranjeno unošenje hrane i pića.