Skeniranje i fotografisanje dokumenata

Usluge skeniranja i fotografisanja dokumenata se obavlja u Elektronskoj učionici (prvi sprat) prema važećem cenovniku.

Elektronska čitaonica radi sa korisnicima od 8:00 do 19:30 časova, subotom od 8:00 do 13:30 časova.