Sredom u 12

Biblioteka svake srede na prvom spratu organizuje obuku korisnika. Zainteresovani mogu da se prijave Odeljenju za naučne informacije i edukaciju putem elektronske pošte okrinulovic@unilib.bg.ac.rs (kontakt osoba Oja Krinulović). Obuku mogu da prate samo prijavljeni korisnici. Cilj obuke je upoznavanje sa uslugama Biblioteke i sa mogućnostima pretraživanja dostupnih izvora informacija.

Dobrodošle su sve sugestije korisnika!

Sadržaj obuke

E-katalog Univerzitetske biblioteke i Virtuelna biblioteka Srbije

 • Šta je VBS
 • Pretraživanje elektronskog kataloga Univerzitetske biblioteke (osnovno, izborno, komandno)
 • Rezervisanje i produženje pozajmice knjiga preko servisa "Moja biblioteka"
 • Lisni katalog (deo fonda Biblioteke koji nije unet u elektronski katalog).

KoBSON

 • Šta je KoBSON (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku)
 • Elektronski časopisi
 • Elektronske knjige
 • Pretraživanje naučnih informacija
 • Pretraživanje – osnovno i napredno
 • Logički operatori (Bulovi operatori)
 • Ključne reči – pojam i formulisanje
 • Fraze (sintagme)

Citiranje i citatni indeksi

 • Stilovi citiranja
 • Citiranje elektronskih izvora
 • Citatni indeksi (Web of Science, Scopus, Scindeks)