Sredom u 12

Biblioteka svake srede na prvom spratu organizuje obuku korisnika. Zainteresovani mogu da se prijave Odeljenju za naučne informacije i edukaciju putem elektronske pošte okrinulovic@unilib.bg.ac.rs (kontakt osoba Oja Krinulović). Obuku mogu da prate samo prijavljeni korisnici. Cilj obuke je upoznavanje sa uslugama Biblioteke i sa mogućnostima pretraživanja dostupnih izvora informacija.

Dobrodošle su sve sugestije korisnika!

Sadržaj obuke

E-katalog Univerzitetske biblioteke i Virtuelna biblioteka Srbije

  • Šta je VBS
  • Pretraživanje elektronskog kataloga Univerzitetske biblioteke (osnovno, izborno, komandno)
  • Rezervisanje i produženje pozajmice knjiga preko servisa "Moja biblioteka"
  • Lisni katalog (deo fonda Biblioteke koji nije unet u elektronski katalog).

KoBSON

  • Šta je KoBSON (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku)
  • Elektronski časopisi
  • Elektronske knjige
  • Pretraživanje naučnih informacija
  • Pretraživanje – osnovno i napredno
  • Logički operatori (Bulovi operatori)
  • Ključne reči – pojam i formulisanje
  • Fraze (sintagme)

Citiranje i citatni indeksi

  • Stilovi citiranja
  • Citiranje elektronskih izvora
  • Citatni indeksi (Web of Science, Scopus, Scindeks)