Europeana Libraries

Veb: www.europeana-libraries.eu

Status: U toku

Trajanje: 2011-2012

Cilj

Europeana Libraries je dvogodišnji projekat koji će doneti digitalne kolekcije 19 evropskih vodećih istraživačkih biblioteka u Europeanu (Europeana, zbirka digitalizovanih sadržaja iz evropskih arhiva, biblioteka i muzeja, www.europeana.eu/portal/ ) i TEL (The European Library, zajednički portal evropskih nacionalnih biblioteka, theeuropeanlibrary.org ).

Sadržaj

  • 1,200 filmova i video zapisa
  • 850,000 slika
  • 4.3 miliona tekstualnih dokumenata (knjige, novinski članci, teze, pisma)

Partneri

Nekoliko organizacija sarađuje na projektu, uključujući najveće bibliotečke mreže i 19 istraživačkih biblioteka. Učesnici dolaze iz 14 evropskih zemalja.Četiri najznačajnije organizacije koje vode projekat:

Description: Europeana FoundationDescription: CENLDescription: CERLDescription: LIBER

Koordinator je The European Library, a domaćinNational Library ofthe Netherlands.

UCL (University College London)je naučni koordinator, aInstituto Superior Técnicorazvija alate za agregaciju.MDR Partnerssu menadžeri projekta.

Davaoci sadržaja

Opis aktivnosti

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” je partner u projektu Europeana Libraries, uglavnom kao davalac sadržaja, ali sa nadom da će dobiti mnoga znanja neophodna za uspešnu realizaciju projekata iz oblasti digitalizacije kulturne i naučne baštine.

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu ima veoma značajnu i vrednu zbirku o Aleksandru Velikom. Godine 1928. na osnovu reparacija u Nemačkoj je za Univerzitetsku biblioteku kupljena biblioteka Heinricha Christensena. Christensen (1849-1912) je bio visokoškolski professor u Hamburgu i sam je pisao o Aleksandru Velikom. Sakupio je oko 150 knjiga u 300 svezaka, koje imaju istu temu – Aleksandra Velikog. Knjige su napisane na različitim evropskim jezicima i objavljene u različitim evropskim gradovima, od XV do XIX veka. Najstarija knjiga je iz 1494. Ova zbirka sadrži deset doktorskih disertacija koje se odnose na Aleksandra Velikog, i ima ukupno 28.000 stranica koje će biti skenirane u formatu TIFF, komprimovane u JPEG, 300dpi, i konvertovane u PDF.

Zbirka orijentalnih rukopisnih knjiga u Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” u Beogradu sadrži 395 numerisanih jedinica sa 686 dela. Sadrži rukopise na tri orijentalna jezika: arapskom (525 dela), Otomanskom turskom (149) and persijskom (13). Najstarija knjiga je iz 1206. Sve knjige potiču iz evropskog dela Otomanske imperije i pod jakim su uticajem lokalne tradicije, načina pisanja i jezika specifičnog za region. Zbirka sadrži 133.560 stranica koje će biti skenirane u formatu TIFF, komprimovane u JPEG, 300dpi, i konvertovane u PDF.

Verujemo da je projekat Europeana Libraries i njegovo proširenje na što više biblioteka sa područja Balkana dobar put. Naša biblioteka je bila pozvana da učestvuje u projektu kao članica LIBER-a, i verujemo da je LIBER strukovna organizacija koja može pomoći balkanskim zemljama da modernizuju svoje biblioteke.

Kontakt

E-pošta: Stela Filipi-Matutinović, Adam Sofronijević
Telefon: 3370 515, 3370 160