Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Matična delatnost

Matična delatnost Univerzitetske biblioteke regulisana je Zakonom o bibliotečkoj delatnosti.

Početkom matične delatnosti na Beogradskom univerzitetu može se smatrati osnivanje Centralnog kataloga Univerziteta u Beogradu 1930. godine, koji pokazuje da su čelni ljudi Univerziteta još tada imali koncept o značaju objedinjavanja podataka o nabavci literature na celom Univerzitetu. Nakon Drugog svetskog rata Katalog je prenet iz Kapetan Mišinog zdanja u zgradu Univerzitetske biblioteke. To je bio prvi centralni katalog u Srbiji.

Osnovna funkcija

Osnovna funkcija matičnosti je da povezuje rad visokoškolskih biblioteka sa odgovarajućim institucijama u zemlji i inostranstvu, da ujednačava i osavremenjuje njihovo poslovanje i radi na pitanjima regulisanja statusa biblioteka i bibliotekara, kao i permanentna obuka bibliotekara.

U poslove matične delatnosti spada i praćenje i stručni nadzor rada biblioteka univerziteta i naučnih instituta, prikupljanje i unos podataka u bazu podataka o ovim bibliotekama, stručno osposobljavanje bibliotekara početnika, kao i organizovanje prakse studenata Katedre za informatiku i bibliotekarstvo Filološkog fakulteta.

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji

Radi bolje koordinacije rada biblioteka na Univerzitetu, 1976. godine osnovana je Zajednica biblioteka Univerziteta u Beogradu, kojoj su se uskoro pridružile i ostale akademske biblioteke u Srbiji. Njen rad je krajem osamdesetih prekinut. Godine 1992. osnovana je Zajednica visokoškolskih biblioteka Srbije, sa sedištem u Biblioteci. Zajednici se pridružuju biblioteke svih šest univerziteta u Republici i biblioteke većih naučnih instituta. U trenutku osnivanja Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji je brojala pedesetak članova, a danas ih ima preko sto pedeset. Zajednica je jedan od osnivača Konzorcijuma za objedinjenu nabavku u bibliotekama Srbije (KoBSON).

Časopis Infoteka

Zakonskim proširivanjem matične delatnosti, omogućuje se ostvarivanje matičnosti i nad specijalnim bibliotekama u Republici, koje imaju naučno - istraživački karakter. Kako je osnovni zadatak matične službe rad na stvaranju jedinstvene mreže, koja bi povezivala ove biblioteke međusobno i sa svetom, Biblioteka u saradnji sa odgovarajućim članovima Zajednice radi na stvaranju savremene bibliotečke mreže i širenju novih saznanja u bibliotekarstvu. Nekadašnje informativno glasilo Zajednice IZBUS, koje se pripremalo u Univerzitetskoj biblioteci od 1992, preraslo je 2000. godine u INFOTEKU - časopis za informatiku i bibliotekarstvo, u kojem se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti informacionih nauka i bibliotekarstva i dokumenti sa stručnih skupova u organizaciji Zajednice. Organizovan je niz kurseva i predavanja o korišćenju savremene tehnologije (o korišćenju Interneta, izradi WEB prezentacija i dr.).