Umetnički centar

Radno vreme

ponedeljak – petak 8:00 – 16:00

Lokacija: Prvi sprat

Kontakt

E: matovic@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 160

Umetnička galerija

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Bulevaru kralja Aleksandra je završila uređenje svojih unutrašnjih prostorija zahvaljujući donaciji kompanije US Steel i rešila da veliku salu na prvom spratu posveti mladim likovnim umetnicima. Počev od 1. marta 2008. godine Biblioteka ima svoju umetničku galeriju u kojoj, kroz jednomesečne programe, predstavlja radove kako najtalentovanijih studenata umetnosti tako i umetnika po pozivu.

Ovakvom inicijativom Univerzitetska biblioteka se predstavlja kao otvorena savremena akademska institucija svesna opravdanih očekivanja svojih sadašnjih i budućih korisnika za uvođenjem novih sadržaja, proširivanjem i otvaranjem novih kreativnih kapaciteta i reagovanjem na zahtev vremena za interdisciplinarnošću i ukraštanjem znanja. Isto tako je pozitivna namera da se pozivom studentima umetnosti promoviše visoko umetničko obrazovanje, ali i da se studentima beogradskih fakulteta, istraživačima i naučnicima koji svakodnevno posećuju prostore Biblioteke približi najsavremenije umetničko stvaralaštvo i nove ideje koje nagoveštavaju radovi izabranih studenata.

Umetnički savet

Selman Trtovac, Ana Adamović, Milan Blanuša, Nataša Matutinović i Marijana Cvetković.