Profesorska čitaonica

Radno vreme

ponedeljak – petak 8:00 – 20:00
subota 8:00 – 14:00

Lokacija: Prvi sprat

Broj mesta: 18

Kontakt

E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 506

Korišćenje i pozajmica

Pre ulaska u čitaonicu, korisnik na garderobi predaje svoju člansku kartu i stvari (tašnu, torbu, itd.).

Čitaonica je namenjena nastavnom osoblju univerziteta i drugim istraživačima, kao i čitaocima koji koriste doktorske disertacije, građu iz Odeljenja retkosti ili knjige nabavljene međubibliotečkom pozajmicom. Čitaonica raspolaže bogatom zbirkom priručnika i rečnika.

Za korišćenje fonda Univerzitetske biblioteke popunjava se revers za korišćenje knjiga u čitaonicama, odnosno rezerviše se knjiga putem servisa „Moja biblioteka“.

Publikaciju korisnik dobija od dežurnog radnika u čitaonici.

U Profesorskoj čitaonici knjiga se može zadržati najduže 3 meseca. Ako se ne koristi 10 dana uzastopno, vraća se u magacin.

Unošenje svojih publikacija i beleški u čitaonice korisnik je dužan da prijavi bibliotekaru u čitaonici.

U čitaonice je zabranjeno unošenje hrane i pića.