Međubibliotečka pozajmica

Korisnici mogu poručiti putem međubibliotečke pozajmice iz zemlje i inostranstva literaturu koju ne mogu da nađu u bibliotekama u Beogradu.

Literatura se naručuje u Odeljenju za kataloške informacije, međubibliotečku pozajmicu i snabdevanje dokumentima.

Knjige i članke moguće je poručiti i putem elektronske pošte na adresu za inostranstvo, odnosno za pozajmice u zemlji.

Međubibliotečka pozajmica se naplaćuje prema važećem cenovniku.