Misija, vizija i vrednosti

Misija

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" (UBSM) je centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu i matična biblioteka za sve univerzitetske i visokoškolske biblioteke u Srbiji, kao i za specijalne biblioteke u naučnim institucijama na prostoru Centralne Srbije. Ona sakuplja, čuva i brine se o daljoj upotrebi jedinstvenih zapisa ljudske kreativnosti.

Omogućavajući pristup zapisanom znanju, podstičući i podržavajući protok informacija, UBSM učestvuje u pedagoškom, naučno-istraživačkom, stručnom i umetničkom radu beogradske i srpske akademske javnosti. Ona je čuvar pisanog naučnog i kulturnog nasleđa Univerziteta u Beogradu, a zbog svoje duge istorije, čuva i deo kulturne baštine Srbije.

Univerzitetska biblioteka u Beogradu je obrazovni centar koji sa svojim zbirkama, uslugama i bibliotečko-informatičkim znanjem učestvuje u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu Univerziteta, u intelektualnom i stručnom razvoju studenata, kao i u doživotnom obrazovanju svih svojih korisnika.

Ciljevi

 • izbor, nabavka, čuvanje i organizovanje pristupa originalnim zapisima ljudske misli i kreativnosti bez obzira na njeno vlasništvo i oblik
 • organizovanje digitalizacije i upravljanje digitalnim zbirkama nastavne i naučne literature uz dosledno poštovanje autorskih prava
 • organizovanje i upravljanje repozitorijima doktorskih disertacija u klasičnom i digitalnom obliku
 • organizovanje bibliotečkih servisa na Internetu i aktivno učešće u programima učenja na daljinu
 • organizovanje i upravljanje informacionim sistemom naučnog rada na Univerzitetu po jedinstvenoj evropskoj metodologiji CRIS
 • sprovođenje bibliografske kontrole za dela nastala pod okriljem Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • podizanje nivoa informacione pismenosti, kao i stručnog i kreativnog razvoja korisnika Biblioteke, kao i samih bibliotekara
 • obezbeđivanje lako dostupnih, bezbednih i prijatnih prostora za raznovrsne korisničke usluge i servise, kao i prostorija za stručan rad zaposlenih
 • upotrebu inovativne tehnologije koja omogućava visok stepen produktivnosti i radnog doprinosa
 • podsticaj za stručnu komunikaciju i saradnju sa partnerskim bibliotekama, fakultetima i drugim obrazovnim ustanovama u regiji i svetu, kao i sa bibliotečkim i obrazovnim ustanovama u zemlji
 • podsticaj razvoja kreativnih ideja i dinamične organizacije koja može da se odazove promeni ciljeva i potrebama Univerziteta
 • stalno povećanje efikasnosti putem vrednovanja radnog doprinosa i uspešnosti rada Biblioteke
 • podsticaj i podrška naučno-istraživačkom i pedagoškom stručnom i umetničkom radu na Univerzitetu
 • organizovanje elektronskih repozitorija i fizičkih kolekcija naučne i nastavne produkcije Univerziteta
 • podrška slobodnom pristupu svim informacijskim izvorima

Vrednosti

Znanje

 • podsticaj i podrška naučno-istraživačkom, pedagoškom, stručnom i umetničkom radu na Univerzitetu
 • organizovanje elektronskih repozitorija i fizičkih kolekcija naučne i nastavne produkcije Univerziteta
 • podrška slobodnom pristupu svim informacijskim izvorima

Kvalitet

 • posvećenost kvalitetu
 • poštovanje visokih standarda stručnog rada
 • zapošljavanje najboljih kadrova, upotreba najboljih sredstava i izvora za stručni rad
 • posvećenost doživotnom obrazovanju radi ličnog usavršavanja i prosperiteta ustanove
 • neprestano poboljšavanje procesa rada, postupaka i usluga radi ispunjavanja ciljeva kojim služimo
 • negovanje visokog nivoa radne etike sa preuzimanjem odgovornosti za rad koji obavljamo

Etika

 • negovanje ravnopravnosti i međusobnog poštovanja ljudi
 • podsticaj na različitost u stavovima i otvorenost ka novim idejama i događajima
 • poštovanje osobenosti i individualnosti svakog pojedinca
 • podsticaj na saosećajnost, empatiju i toleranciju
 • zaštita privatnosti i dostojanstva svakog korisnika i zaposlenih
 • posvećenost zaštiti životne sredine u našem okruženju

Intelektualne slobode

 • obezbeđivanje slobodnog pristupa do servisa na Internetu i informacionih izvora bez obzira na njihovo vlasništvo i oblik
 • podrška samostalnom odlučivanju, istraživačkom i kulturnom razvoju te doživotnom učenju
 • održavanje kolekcija koje zastupaju različita politička uverenja i doktrine