Itineraire Balkanique

Veb: U izradi

Status: U toku

Trajanje: 2011-2012

Cilj

Cilj projekta je da virtuelno objedini preko portala prjekta deo digitalizovanih zbirki putopisa na francuskom jeziku koji se odnose na Balkan iz fonda biblioteka-partnera i učini ih dostupnim svim korisnicima u svetu.

Partneri

Opis aktivnosti

Biblioteke partneri će digitalizovati najznačajnije putopise po Balkanu iz svojih fondova, koji su napisani na francuskom jeziku u periodu od 17. do 19. Veka. Digitalizovane publikacije će postaviti na četvorojezični portal projekta i na svoje sajtove u slobodan pristup. Najznačajnije publikacije će biti pretražive do nivoa punog teksta, čime će pronalaženje podataka i ilustracija koje sadrže biti znatno olakšano.

Kontakt

E-pošta: Danica Filipović
Telefon: 3370 212