Studentska čitaonica „Endrju Karnegi“

Radno vreme

ponedeljak – petak 8:00 – 23:00
subota 8:00 – 14:00

Lokacija: Prizemlje

Broj mesta: 78

Kontakt

E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 506

Korišćenje i pozajmica

Za korišćenje fonda Univerzitetske biblioteke popunjava se revers za korišćenje knjiga u čitaonicama, odnosno rezerviše se knjiga putem servisa „Moja biblioteka“.

Publikaciju korisnik dobija od dežurnog bibliotekara u čitaonici, kome predaje ličnu kartu ili pasoš.

U Studentskoj čitaonici knjiga se može zadržati najduže mesec dana. Ako se ne koristi 5 dana uzastopno, vraća se u magacin. Pogledajte dodatne info u vezi sa korišćenjem.

Unošenje svojih publikacija i beleški u čitaonice korisnik je dužan da prijavi bibliotekaru u čitaonici.

Pre ulaska u čitaonice, korisnik na garderobi predaje svoju člansku kartu i stvari (tašnu, torbu, itd.), kako bi dobio broj sedišta u čitaonici.

U čitaonice je zabranjeno unošenje hrane i pića.