KoBSON

Univerzitetska biblioteka organizuje redovne obuke korisnika o korišćenju KoBSON-a (Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku).

Cilj obuke je upoznavanje sa mogućnostima pretraživanja dostupnih izvora informacija

KoBSON

  • Šta je KoBSON?
  • Elektronski časopisi
  • Elektronske knjige
  • Pretraživanje naučnih informacija
  • Pretraživanje – osnovno i napredno
  • Logički operatori (Bulovi operatori)
  • Ključne reči – pojam i formulisanje
  • Fraze (sintagme)

Redovne obuke se održavaju sredom u 12 , a zainteresovani mogu i vanredno zakazati obuku.

Kontakt

E-pošta: Aleksandra Popović
Telefon: 3370 160