КоБСОН

Универзитетска библиотека организује редовне обуке корисника о коришћењу КоБСОН-а (Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку).

Циљ oбукe je упoзнaвaњe сa мoгућнoстимa прeтрaживaњa дoступних извoрa инфoрмaциja

КоБСОН

  • Шта је КоБСОН?
  • Електронски часописи
  • Електронске књиге
  • Претраживање научних информација
  • Претраживање – основно и напредно
  • Логички оператори (Булови оператори)
  • Кључне речи – појам и формулисање
  • Фразе (синтагме)

Редовне обуке се одржавају средом у 12 , а заинтересовани могу и ванредно заказати обуку.

Контакт

Е-пошта: Aлeксaндрa Пoпoвић
Телефон: 3370 160