Аустријска библиотека

Аустријска библиотека је позајмна библиотека која обухвата око 3300 књига, часописа, CD-а, аудио- и видеокасета које се налазе у слободном приступу. Највећи део фонда чине књиге из области књижевности, филологије, уметности, архитектуре, културе, историје, филозофије, психологије и социологије. Посебну вредност има богата референсна збирка.

Аустријска библиотека отворена је 2003. године. Књиге и опрема поклон су Владе Републике Аустрије Универзитетској библиотеци Универзитета у Београду.


Публикације из овог фонда могу позајмљивати сва пунолетна лица бесплатно.


Овај фонд претражује се заједно са осталим фондовима у Узајамној библиографско-каталошкој бази података COBIB.SR , односно локално преко Електронског каталога Универзитетске библиотеке.


Одвојено је доступан локално у командном претраживању преко своје локацијске сигнатуре АБ и УДК ознаке:

 sg=lab*
 цео фонд
 sg=lab\u03*
 референсна збирка
 sg=lab\u1\*
 филозофија
 sg=lab\u159.9\*
 психологија
 sg=lab\u2\*
 религија
 sg=lab\u316\*
 социологија
 sg=lab\u32\
 политик
 sg=lab\u33\*
 економија
 sg=lab\u34\*
 право
 sg=lab\u37\*
 образовање
 sg=lab\u39\*
 етнологија
 sg=lab\u7*
 уметност
 sg=lab\u72\*
 архитектура
 sg=lab\u75\*
 ликовне уметности
 sg=lab\u78\*
 музика
 sg=lab\u79\*
 позориште, филм
 sg=lab\u81\*
 филологија
 sg=lab\u82\*
 књижевност
 sg=lab\u82.09\*
 књижевност, студије
 sg=lab\u91\*
 географија
 sg=lab\u929\*
 биографије
 sg=lab\u93\*
 културна историја
 sg=lab\u94\*
 историја
 

контакт austriana@unilib.bg.ac.rs