Докторске дисертације

Библиотека поседује збирку домаћих и страних докторских дисертација, у писаном и електронском обнлику. Универзитетска библиотека је од 1945. године депозитна за докторске дисертације са територије Југославије. Од 90-тих година редовно прима само дисертације са Универзитета у Београду. Необјављени рукописи дисертација користе се у читаоници, уз потписивање посебне изјаве корисника да ће коректно цитирати дисертацију. Изјава се трајно чува у Библиотеци.  Од маја 2012. успостављен је дигитални репозиторијум докторских дисетација Универзитета у Београду. Електронска форма дисертација се користи у складу са условима лиценце коју аутор изабере, а папирна у складу са важећим Правилником. 

Стране докторске дисертације у штампаном облику користе се по истим правилима као и књиге. Доступне су и докторске дисертације у електронском облику неких страних универзитета преко сервиса КоБСОН, као и дисертације еврпских универзитета преко портала DART Europe.