Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Контакти
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Управник
проф. др Александар Јерков Адреса
  +381 11 3370 515
Заменик управника
Богољуб Мазић Адреса
  +381 11 3370 514
Секретар
Александар Димић Адреса
  +381 11 3370 511
Сектор за набавку и обраду библиотечког материјала
Одељење за обраду библиотечког материјала
Начелник сектора и руководилац одељења
Татјана Брзуловић Станисављевић Адреса
  +381 11 3370 405
Главни редактор каталога
Александра Тртовац Адреса
  +381 11 3370 211
Одељење за набавку библиотечког материјала
Руководилац одељења
Наташа Васиљевић Адреса
  +381 11 3370 310
Сектор фондова и циркулације
Одељење фондова
Начелник сектора и руководилац одељења
Вукосава Лалић Адреса
  +381 11 3370 506
Одељење старе и ретке књиге
Руководилац одељења
Др Никола Марковић Адреса
  +381 11 3370 212
Сектор за научне информације и развој
Одељење за научне информације и едукацију
Начелник сектора и руководилац одељења
Александра Поповић Адреса
  +381 11 3370 160
Информатор за биомедицинске науке
Сања Антонић Адреса
Информатор за техничке науке
Оја Кринуловић Адреса
 
Цитираност Адреса
  +381 11 3370 160
Одељење за каталошке информације, међубиблиотечку позајмицу и снабдевање документима
Руководилац одељења
Др Александра Павловић Адреса
  +381 11 3370 801
Референт за међубиблиотечку позајмицу
Весна Шујица Адреса
  +381 11 3370 512
Одељење за развој и одржавање библиотечког система, дигитализацију фондова и културну делатност
Руководилац одељења
Адам Софронијевић Адреса
  +381 11 3370 160
Односи са јавношћу
Весна Вуксан Адреса
Графички уредник и кустос Уметничког центра
Наташа Матовић Адреса
Одељење за матичну делатност
Руководилац одељења
Вера Петровић Адреса
  +381 11 3370 507
Сектор за финансије, правне и опште послове
Одељење правних и општих послова
Руководилац одељења
Александар Димић Адреса
  +381 11 3370 511
Одељење економско-финансијских послова
Руководилац одељења
Сузана Антонијевић Адреса
  +381 11 3370 508