Контакти
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Управник
проф. др Александар Јерков jerkov@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 515
Заменик управника
Богољуб Мазић bgmazic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 514
Секретар
Александар Димић dimic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 511
Сектор за набавку и обраду библиотечког материјала
Одељење за обраду библиотечког материјала
Начелник сектора и руководилац одељења
Татјана Брзуловић Станисављевић brzulovic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 405
Главни редактор каталога
Александра Тртовац aleksandra@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 211
Одељење за набавку библиотечког материјала
Руководилац одељења
Наташа Васиљевић vasiljevic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 310
Сектор фондова и циркулације
Одељење фондова
Начелник сектора и руководилац одељења
Вукосава Лалић lalic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 506
Одељење старе и ретке књиге
Руководилац одељења
Др Никола Марковић markovic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 212
Сектор за научне информације и развој
Одељење за научне информације и едукацију
Начелник сектора и руководилац одељења
Александра Поповић popovic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 160
Информатор за биомедицинске науке
Сања Антонић antonic@unilib.bg.ac.rs
Информатор за техничке науке
Оја Кринуловић okrinulovic@unilib.bg.ac.rs
 
Цитираност citiranost@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 160
Одељење за каталошке информације, међубиблиотечку позајмицу и снабдевање документима
Руководилац одељења
Др Александра Павловић pavlovic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 801
Референт за међубиблиотечку позајмицу
Весна Шујица sujica@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 512
Одељење за развој и одржавање библиотечког система, дигитализацију фондова и културну делатност
Руководилац одељења
Адам Софронијевић sofronijevic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 160
Односи са јавношћу
Весна Вуксан vuksan@unilib.bg.ac.rs
Графички уредник и кустос Уметничког центра
Наташа Матовић matovic@unilib.bg.ac.rs
Одељење за матичну делатност
Руководилац одељења
Вера Петровић petrovic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 507
Сектор за финансије, правне и опште послове
Одељење правних и општих послова
Руководилац одељења
Александар Димић dimic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 511
Одељење економско-финансијских послова
Руководилац одељења
Сузана Антонијевић antonijevic@unilib.bg.ac.rs
  +381 11 3370 508