Издавање публикација

Време

Издавање и враћање публикација се врши од 8 до 19:40 часова, суботом до 13:30 часова.

Услови

Услови позајмице публикација се разликују према категоријама чланства:

 • студенти државних и приватних универзитета могу да изнесу 3 књиге на месец дана и 3 истовремено да користе у читаоници
 • незапослени и пензионери могу да изнесу 2 књиге на месец дана и 2 истовремено да користе у читаоници,
 • последипломци и докторанди могу да изнесу 5 књига на 2 месеца и да користе 5 публикација у читаоници,
 • запослени на државним и приватним факултетима могу да изнесу 10 књига на 3 месеца и да користе 10 публикација у читаоници,
 • запослени могу да изнесу 2 књиге на месец дана, а у читаоници да користе 3 публикације,
 • матуранти и привремени чланови могу да користе до 3 публикације искључиво у читаоницама,
 • корисници који немају стално место боравка у Београду, не студирају у Београду или нису стално запослени у Београду не могу да износе публикације ван Библиотеке.

Е-каталог

Претраживање публикација врши се путем електронског каталога од куће или у библиотеци. У електронски каталог су унети подаци о свим публикацијама примљеним после 1988. и свим старијим публикацијама које су у међувремену коришћене.

Постоје три типа претраживања електронског каталога: основно, изборно и командно.

Погледајте Упутства за претрагу е-каталога.

Резервација публикација и продужење рока: Моја библиотека

Публикације је могуће резервисати пре доласка у библиотеку путем сервиса „Моја библиотека“. Да бисте користили овај сервис, потребно је да унесете број чланске карте и шифру коју добијате у библиотеци.

Лисни каталози

Именски каталог књига и докторских дисертација подељен је, према писму (латиница/ћирилица) и години издања (до 1963. године и после) на 3 целине.

Стручни каталог књига сређен је по ужим стручним областима.

Именски и стручни каталог периодике за часописе у фонду Библиотеке.

Посебни каталози

 • Централни каталог књига Београдског Универзитета - од 1930. године
 • Алфабетски и хронолошки каталог старе и ретке књиге
 • Каталог Библиотеке Дома Војислава М. Јовановића
 • Каталог илустрација у старим књигама и периодици
 • Каталог архивске грађе и псеудонима