Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Бежични интернет (Wi-Fi) и eduroam®
http://www.eduroam.amres.ac.rs/images/eduroam_logo1.png

Библиотека обезбеђује бесплатан бежични интеренет намењен истраживачком раду у Професорској читаоници. За инструкције се обратите библиотекару у читаоници.

eduroam® бесплатни интернет је доступан у Студентској читаоници (мала и велика сала) Универзитетске библиотеке.

eduroam® educational roaming je бeсплaтaн сeрвис зa приступ Интeрнeту. Свojим кoрисницимa oмoгућaвa бeзбeдaн, брз и jeднoстaвaн приступ Интeрнeту ширoм свeтa, бeз пoтрeбe зa oтвaрaњeм дoдaтних нaлoгa, уз кoришћeњe вeћ пoстojeћeг кoрисничкoг имeнa и лoзинкe крeирaних нa институциjи у кojoj рaдe или студирajу.

Погледајте више инфо о томе како да се повежете на eduroam® сервис и користите бесплатан интернет у Универзитетској библиотеци.