Народна књижевност

Одељење за народну књижевност Универзитетске библиотеке налази се у Дому Војислава М. Јовановића, у Бирчаниновој улици број 24. Ову зграду саградио је као породичну кућу Мата Јовановић 1883. године. Славка Јовановић, сестра Војислава Јовановића, тестаментарно је завештала дом у коме је он проживео свој век Универзитетској библиотеци, заједно са књигама, рукописима и личним стварима. Дом Војислава М. Јовановића је уписан у регистар музеја-галерија. Дом је отворен 1988. године као Одељење за народну књижевност.

Војислав М. Јовановић (1884-1968), свестрани стваралац и зналац многих области - писац архивиста, дипломата, фотограф-аматер, књижевни критичар, састављач чувених међуратних антологија народне поезије и народних приповедака, истраживач књижевности, историје и српског фолклора, посебно рецепције наше народне књижевности у европским књижевностима и аутор великог броја студија о лажној народној поезији.

Посебну библиотеку Војислава Јовановића чине 6.292 свеске личне библиотеке, а највреднији њен део представљају зналачки набављане збирке и студије о народној књижевности. У фонд су укључени и рукописна заоставштина дародавца (са аутографима, исечцима, исписима, преписком, личним документима), више од 1300 фотографија, 22 фотографске плоче, намештај и лични предмети дародавца. Фонд Одељења за народну књижевност чине и књиге и часописи из народне књижевности, који се набављају поклоном, куповином и разменом. Публикације и грађа из рукописне заоставштине Одељења за народну књижевност користе се само у читаоници одељења - Дома Војислава М. Јовановића.