Професорска читаоница

Радно време

понедељак – петак 8:00 – 20:00
субота 8:00 – 14:00

Локација: Први спрат

Број места: 18

Контакт

E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 506

Коришћење и позајмица

Пре уласка у читаоницу, корисник на гардероби предаје своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, итд.).

Читаоница је намењена наставном особљу универзитета и другим истраживачима, као и читаоцима који користе докторске дисертације, грађу из Одељења реткости или књиге набављене међубиблиотечком позајмицом. Читаоница располаже богатом збирком приручника и речника.

За коришћење фонда Универзитетске библиотеке попуњава се реверс за коришћење књига у читаоницама, односно резервише се књига путем сервиса „Моја библиотека“.

Публикацију корисник добија од дежурног радника у читаоници.

У Професорској читаоници књига се може задржати најдуже 3 месеца. Ако се не користи 10 дана узастопно, враћа се у магацин.

Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави библиотекару у читаоници.

У читаонице је забрањено уношење хране и пића.