Општи фонд
Фонд Библиотеке састоји се од збирке монографских и серијских публикација, рукописа, архивске грађе и електронских публикација за које има претплаћен приступ. Осим тога данас се сматра да све електронске публикације доступне у слободном приступу преко интернета припадају фонду свих светских библиотека. Универзитетска библиотека систематски прикупља линкове до значајних научних публикација у отвореном приступу и тако их приближава свим потенцијалним корисницима.