Opšti fond
Fond Biblioteke sastoji se od zbirke monografskih i serijskih publikacija, rukopisa, arhivske građe i elektronskih publikacija za koje ima pretplaćen pristup. Osim toga danas se smatra da sve elektronske publikacije dostupne u slobodnom pristupu preko interneta pripadaju fondu svih svetskih biblioteka. Univerzitetska biblioteka sistematski prikuplja linkove do značajnih naučnih publikacija u otvorenom pristupu i tako ih približava svim potencijalnim korisnicima.