Serijske publikacije
Fond serijskih publikacija sadrži više od 8.500 naslova u preko 700.000 svezaka. Od toga je 5.200 naslova stranih serijskih publikacija, najvećim delom na engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom jeziku. Zbog teškoća u finansiranju serijskih publikacija, pretežni deo ovog fonda nabavlja se razmenom i poklonom. Od kraja 2000. godine Biblioteka raspolaže preko KoBSON-a licencom za pristupanje i preuzimanje tekstova iz preko 35.000 elektronskih časopisa iz svih naučnih oblasti, čime je njen fond serijskih publikacija dostigao nivo najbogatijih naučnih biblioteka sveta.