Austrijska biblioteka

Austrijska biblioteka je pozajmna biblioteka koja obuhvata oko 3300 knjiga, časopisa, CD-a, audio- i videokaseta koje se nalaze u slobodnom pristupu. Najveći deo fonda čine knjige iz oblasti književnosti, filologije, umetnosti, arhitekture, kulture, istorije, filozofije, psihologije i sociologije. Posebnu vrednost ima bogata referensna zbirka.

Austrijska biblioteka otvorena je 2003. godine. Knjige i oprema poklon su Vlade Republike Austrije Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Beogradu.


Publikacije iz ovog fonda mogu pozajmljivati sva punoletna lica besplatno.


Ovaj fond pretražuje se zajedno sa ostalim fondovima u Uzajamnoj bibliografsko-kataloškoj bazi podataka COBIB.SR , odnosno lokalno preko Elektronskog kataloga Univerzitetske biblioteke.


Odvojeno je dostupan lokalno u komandnom pretraživanju preko svoje lokacijske signature AB i UDK oznake:

 sg=lab*
 ceo fond
 sg=lab\u03*
 referensna zbirka
 sg=lab\u1\*
 filozofija
 sg=lab\u159.9\*
 psihologija
 sg=lab\u2\*
 religija
 sg=lab\u316\*
 sociologija
 sg=lab\u32\
 politik
 sg=lab\u33\*
 ekonomija
 sg=lab\u34\*
 pravo
 sg=lab\u37\*
 obrazovanje
 sg=lab\u39\*
 etnologija
 sg=lab\u7*
 umetnost
 sg=lab\u72\*
 arhitektura
 sg=lab\u75\*
 likovne umetnosti
 sg=lab\u78\*
 muzika
 sg=lab\u79\*
 pozorište, film
 sg=lab\u81\*
 filologija
 sg=lab\u82\*
 književnost
 sg=lab\u82.09\*
 književnost, studije
 sg=lab\u91\*
 geografija
 sg=lab\u929\*
 biografije
 sg=lab\u93\*
 kulturna istorija
 sg=lab\u94\*
 istorija
 

kontakt austriana@unilib.bg.ac.rs