Štampanje i kopiranje

Korisnici mogu da štampaju materijal u Elektronskoj učionici (prvi sprat) i kopiraju u Kopirnici (prvi sprat) prema važećem cenovniku.

Elektronska čitaonica i Kopirnica rade sa korisnicima od 8 do 19,30 časova, subotom od 8 do 13,30 časova.

Sledeći bibliotečki fond ne može da se kopira:

  • rukopisne knjige, inkunabule i srbulje;
  • novine i listovi (povezani);
  • retkosti novinskog formata (atlasi i slično);
  • oštećen i trošan bibliotečki fond.

Rukopisna i arhivska građa se može kopirati samo uz odobrenje direktora Biblioteke, ili rukovodioca Odeljenja retkosti. Publikacije zaštićene autorskim pravima se kopiraju u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.