Bibliografije istraživača

Na inicijativu Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", u okviru VBS je omogućen onlajn ispis personalnih bibliografija istraživača. Naučni radnici i istraživači iz Srbije mogu izborom linka Bibliografije, na glavnom meniju COBISS.SR, sami da ispisuju svoje personalne bibliografije.

Bibliografije mogu ispisati svi naučni i stručni radnici iz Srbije kojima je dodeljena šifra istraživača i za čije radove postoje zapisi u uzajamnoj bazi podataka.

Šifru istraživača dodeljuje UBSM na osnovu zahteva koji sadrži sledeće podatke


  Prezime (i devojačko prezime)   Marković (Petrović)
  Ime   Saša
  Srednje slovo   R.
  Datum rođenja   01.02.1973.
  Pol (M/Ž)   Ž
  Oblasti interesovanja istraživanja (šifre)- do 5 odrednica
(CERIF šifrarnik)
  S189
S190
S192
  Oblasti interesovanja iistraživanja (rečima) - do 5 odrednica   Menadžment ljudskih resursa
Upravljanje preduzećima
Računovodstvo
  Institucija u kojoj sam zaposlen(a) i od kada   Fakultet organizacionih nauka
od 01.10.2000.
  Katedra, odeljenje i sl.   Katedra za menadžment ljudskih resursa
  Radno mesto
(Šifrarnik)
  34-docent
  Adresa na poslu   Jove Ilića 154
11000 Beograd
  E-pošta, telefon, faks (poslovni)   markovic.sasa@fon.rs
telefon +381 11 3950 401
faks +381 11 3950 200

Kontakt

E-pošta: Mile Stijepović
Telefon: 3370 134

Detaljnije informacije možete dobiti od kontaktne osobe za onlajn bibliografije Bogoljuba Mazića ili preko e-mail: bibliografije@unilib.bg.ac.rs

Informacije o kursevima i prijava

E-pošta: Virtuelna Biblioteke Srbije (navedite naziv kursa u naslovu poruke)
Telefon: 2452 945, 2459 473, 2452 350
Veb: www.vbs.rs

O bibliografskim zapisima brinu osposobljeni bibliotekari sa završenim kursom za Bibliografije istraživača na osnovu kojega dobijaju privilegije i za popravljanje zapisa u uzajamnoj bazi podataka.