Osnovne informacije

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" je najstarija i najveća univerzitetska biblioteka u zemlji i centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu.

Biblioteka je namenjena prvenstveno studentima, profesorima i istraživačima, ali je mogu koristiti i drugi građani.

Fond Biblioteke sačinjavaju naučne i stručne publikacije, najvećim delom na stranim jezicima, kao i elektronske publikacije kojima se pristupa preko Akademske mreže.

Zgrada Biblioteke u ulici kralja Aleksandra 71 je prva namenski građena zgrada za biblioteke u Srbiji, a podignuta je 1926. sredstvima Karnegijeve fondacije za mir.

Biblioteka ima i posebno Odeljenje za narodnu književnost, koje se nalazi u Domu Vojislava Jovanovića Maramboa u Birčaninovoj ulici br. 24.