Organizacija

Poslovi u Biblioteci organizovani su po sektorima i odeljenjima u njihovom sastavu. Bibliotekom rukovodi direktor, uz pomoć Stručnog veća.

Odeljenje pravnih i opštih poslova obavlja sve pravne i organizacione poslove i vodi celokupnu administrativnu i personalnu službu, kao i tehničku službu.

Važni telefoni

Direktor 3370 514
Sekretar 3370 405
Faks 3370 354

Odeljenje ekonomsko-finansijskih poslova nadležno je za finansijsko i materijalno poslovanje Biblioteke. Telefon odeljenja je 3370 508.

Bibliotečkom delatnošću bave se:

  • Sektor za nabavku i obradu bibliotečkog materijala
  • Sektor fondova - monografskih i serijskih publikacija, retkosti i posebne biblioteke za narodnu književnost
  • Sektor za naučne informacije, matičnu i izdavačku delatnost i razvoj bibliotečkog sistema