Upis

Biblioteku mogu koristiti svi građani.

Upis se vrši od 8 do 19 časova, subotom do 13 časova. Članarina se naplaćuje prema važećem cenovniku i važi 365 dana. Korisnik pri upisu dobija člansku kartu koju je obavezan da ima kod sebe pri svakom dolasku u Biblioteku.

Potrebni dokumenti

Za upis u Biblioteku potrebna je lična karta ili pasoš i slika formata 30h35mm (format za ličnu kartu).

Dodatni dokumenti su potrebni za pojedine kategorije korisnika:

 • studenti državnih i privatnih univerziteta, poslediplomci i doktorandi: indeks
 • strani studenti: indeks
 • zaposleni na državnim i privatnim fakultetima i drugi zaposleni: dokaz o zaposlenju na uvid pri upisu
 • nezaposleni: potvrda sa tržišta rada sa podatkom o stepenu obrazovanja
 • penzioneri: ček od penzije
 • maturanti: potvrda iz škole

Vrste članstva

 • individualno
  • godišnje
  • privremeno do 3 i do 30 dana
 • kolektivno