Itineraire Balkanique

Веб: У изради

Статус: У току

Трајање: 2011-2012

Циљ

Циљ пројекта је да виртуелно обједини преко портала прјекта део дигитализованих збирки путописa на француском језику који се односе на Балкан из фонда библиотека-партнера и учини их доступним свим корисницима у свету.

Партнери

  • Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Софија http://www.libsu.uni-sofia.bg (координатор пројекта)
  • Biblioteca Nationala a Romaniei, Букурешт, www.bibnat.ro
  • Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, www.unilib.bg.ac.rs

Опис активности

Библиотеке партнери ће дигитализовати најзначајније путописе по Балкану из својих фондова, који су написани на француском језику у периоду од 17. до 19. Века. Дигитализоване публикације ће поставити на четворојезични портал пројекта и на своје сајтове у слободан приступ. Најзначајније публикације ће бити претраживе до нивоа пуног текста, чиме ће проналажење података и илустрација које садрже бити знатно олакшано.

Контакт

Е-пошта: Даница Филиповић
Телефон: 3370 212