Све збирке - Новине - Просветни гласник (1880-1944)

Просветни гласник - 1942

уређују Стеван Д. Поповић и Никола Ј. Петровић
Београд : Државна штампарија, 1880-1915;1920-1944 (Београд : Државна штампарија)
1942