Све збирке - Књиге - Старе и ретке књиге за децу и младе

Златна зрна : за младе и старе обоєгъ пола. Св. 1

съ немачкогъ превео Димитрій Авраамовићъ, Живописацъ
У Београду : у Княжеско-Србской Кньигопечатньи
1846