Све збирке - Књиге - Старе и ретке књиге за децу и младе

Низъ драгоцěногъ бисера или Духовне и моралне пěсме за дěцу. Св. 1

Sundečić, Jovan
У Задру : у Кньигопечатньи Бр. Баттара
1856