Све збирке - Новине - Србадија (1874-1877)

Србадија: илустрован лист за з...
уредник Стеван Ћурчић ; одговорни уредник Срећко Мајер
Беч : Ј. С. Виловски : Стеван Чурчић, 1874-1877 (Беч : ...
1874