Све збирке - Новине - Сербска пчела (1830-1841)

Сербска пчела - 1830
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1830
Сербска пчела - 1831
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1831
Сербска пчела - 1832
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1832
Сербска пчела - 1833
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1833
Сербска пчела - 1834
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1834
Сербска пчела - 1835
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1835
Сербска пчела - 1836
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1836
Сербска пчела - 1837
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1837
Сербска пчела - 1838
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1838
Сербска пчела - 1839
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1839
Сербска пчела - 1840
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1840
Сербска пчела - 1841
засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : ...
1841