Sve zbirke - Novine - Pastir (1868-1870)

Pastir : list za nauku i književnost duhovnog sadržaja - 1868

izdaje i uređuje Nikola Popović
Beograd : Nikola Popović, 1868-1870 (Beograd : Štamparija Nikole Stefanovića)
1868