Sve zbirke - Knjige - Zbirka stare i retke knjige

Ritual rimski / istomaccen slovinski po Bartolomeu Kassichiu

Kašić, Bartolomej
In Roma : iz Uticstenicae Spet: Skuppa od Razplodyenya S. Vierrae , 1640
1640