Sve zbirke - Novine - Glas naroda (1871-1875)

Glas naroda : list za narodne stvari, privredu, promet, zanat, trgovinu, pouku i zabavu - 1875

vlasnik i izdavalac "Zadruga za srpsku narodnu štampariju" ; urednik Panta Popović
Novi Sad Stari Bečej Bačko Dobro Polje : Zadruga za srpsku narodnu štampariju, 1871-1893 (Novi Sad : Srpska štamparija dr Jovana Subotića)
1875