2004

- Izložba Putevima balkanskim, izložba vodiča za turiste iz fondova Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' i Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada. 
Postavljena je u okviru međunarodnog naučnog skupa Sa bedekerom po Jugoistočnoj Evropi koji se, u organizaciji Balkanološkog instituta SANU, Geoekonomskog fakulteta Megatrend univerziteta primenjenih nauka, Gete instituta i Narodnog muzeja.
Izložbu su otvorili prof. dr Đorđe S. Kostić – Balkanološki institut SANU i dr Stela Filipi – Matutinović, v.d. upravnika Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' u Beogradu. 
Autori izložbe su mr Nikola Marković i Danica Filipović.


Izložba o Luki Ćeloviću (1854-1929), velikom dobrotvoru Beogradskog Univerziteta. 
Postavljena je povodom 150-godišnjice rođenja
Autori izložbe su mr Nikola Marković i Danica Filipović.
Biografija Luke Ćelovića
O Zadužbini Luke Ćelovića - Trebinjca, beogradskog trgovca


- Izložba Nove strane knjige u fondu Univerzitetske biblioteke


- Izložba Srpski manastiri u svetskoj kulturnoj baštini UNESCO-a
Otvorena je 28. maja
Izložbu je svečano otvorio rektor Beogradskog univerziteta prof.dr Marija Bogdanović i predsedavajući Komisije Srbije i Crne Gore za UNESKO Jovan Ćirilov
Na otvaranju su govorili dr Tatjana Cvjetićanin, direktor Narodnog muzeja u Beogradu, Ognjen Humo, pomoćnik Ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore i Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije.
Autori izložbe su Bojana Melcer i Vesna Šujica.
opis izložbe
virtuelna izložba


- Izložba Dva veka od Prvog srpskog ustanka i stvaranje moderne države 
Otvorena je 19. februara.
Izložbu je otvorio akademik Andrej Mitrović.
Autori izložbe su mr Nikola Marković i Danica Filipović.