2010

-Izložba - Literatura o Tolstoju i Dostojevskom
u fondu Univerzitetske biblioteke (
decembar 2010)
katalog izložbe


- Izložba o Vasi Pelagiću (decembar 2010)
katalog izložbe


- Izložba SUSRET SA MEKSIKOM (oktobar 2010)
katalog izložbe 
fotografije


- Izložba o Božidaru Karađorđeviću (maj 2010)
katalog izložbe
fotografije


- Izložba SUSRET SA JAPANOM (april 2010)
katalog izložbe 
fotografije


- Izložba NOVE STRANE KNjIGE (mart 2010)


- Izložba "Kanon i odzivi - Astronomska teorija Milutina Milankovića i savremena nauka" 
katalog izložbe
fotografije 
Prilog Radio-televizije Srbije