2009

- Izložba PUT SVETLOSTI - Brajevo pismo i obrazovanje slepih u Srbiji - (14. april)
katalog
fotografije


- Izložba Čarls Darvin u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”- povodom dvesta godina od rođenja - (mart 2009)
o izložbi 
katalog izložbe


- Izložba LEGAT SVETOZARA M. MARKOVIĆA lekara i narodnog prosvetitelja 
katalog izložbe 


- Izložba KNjIGA IZ POKLONA DR LjILjANE BAĆEVIĆ
Biografija Dr Ljiljane J. Baćević 


- Izložba NOVE STRANE KNjIGE 2009.
fotografije


- Izložba Gedeon Dunđerski
Veliki dobrotvor Beogradskog univerziteta 
katalog izložbe
fotografije sa otvaranja