2006

- Izložba U susret duhu Evrope - evropski gradovi sa starih slika 
Na izložbi U susret duhu Evrope predstavljeno je oko 100 starih slika evropskih gradova, koje su odabrane iz knjiga i geografskih atlasa smeštenih u Odeljenju retkosti Univerzitetske biblioteke. Najstariji prikazi gradova preuzeti su iz knjige objavljene 1575. godine. Razvoj gradova se pratio, preko publikacija, od XVII pa sve do početka XX veka.

Autori izložbe su Danica Filipović, Dejan Stojiljković i mr Selman Trtovac.


- Izložba Nove strane knjige u fondu Univerzitetske biblioteke
održana je u oktobru mesecu.


- Izložba Doktorati na Univerzitetu u Beogradu
Svaki univerzitet ima dve bitne i nerazdvojne funkcije: stvaranje stručnih i naučnih kadrova i negovanje i dalje razvijanje nauke. Doktoriranje sjedinjuje ove dve funkcije, jer je naučni stepen doktora nauka najviša naučna kvalifikacija stečena školovanjem, a doktorska disertacija treba da bude rezultat originalnog i samostalnog rada u određenoj naučnoj oblasti.

Izložba «Doktorati na Univerzitetu u Beogradu», postavljena povodom Dana Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković», daje istorijski pregled odbrane doktorskih disertacija na Beogradskom univerzitetu, od njihovog uvođenja Zakonom o Univerzitetu iz 1905. do danas. Izložene su najstarije disertacije iz različitih naučnih oblasti, disertacije rektora, nekih od danas najcitiranijih naučnika, ličnosti iz političkog života i članova uprave Univerzitetske biblioteke i Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji. Izložen je i deo lične arhive profesora Filozofskog fakulteta Vojina Milića (1922-1996), koji se bavio sociologijom nauke i istraživao značaj doktorskih disertacija za praćenje naučnog potencijala zemlje.

Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» je depozitna biblioteka za doktorske disertacije i zakonska je obaveza da se posle promocije sve odbranjene disertacije deponuju u njenom fondu. Nažalost ova zakonska obaveza nije uvek poštovana. Biblioteka je do sada izdala 4 publikacije sa popisima disertacija branjenih u Srbiji i sarađivala na ediciji «Naučnici Jugoslavije».

Na osnovu elektronskog kataloga Biblioteke i popisa disertacija koje su pripremili svi fakulteti, pripremljen je kompakt disk za podacima o oko 11.000 doktorskih disertacija koje se čuvaju u fondovima mreže biblioteka Univerziteta u Beogradu, a podaci su postavljeni i na internet stranicu Biblioteke.

Autor izložbe je dr Stela Filipi Matutinović sa saradnicima iz Odeljenja za naučne informacije i razvoj bibliotečkog sistema i Odeljenja za matičnu i razvojnu delatnost Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković».


- Izložba Milutin Milanković - Velikan svetske nauke sa Beogradskog univerziteta
Na izložbi je prikazan životni put Milutina Milankovića (Dalj 1879 – Beograd 1958). Na izložbi se nalaze njegovi naučni radovi, radovi iz oblasti istorije nauke, više izdanja čuvene naučno-popularne knjige «Kroz vasionu i vekove», kopije dokumenata vezane za njegov život i rad, publikacije posvećene njegovom delu i strani časopisi u kojima je citiran a nalaze se u fondu Univerzitetske biblioteke. Autori izložbe i kataloga su dr Stela Filipi-Matutinović i Adam Sofronijević, stručni konsultant je prof. dr Aleksandar Petrović a likovni urednik Nataša Matović.

U okviru izložbe je 01.marta održana Tribina posvećena Milutinu Milankoviću, na kojoj su govorili:

prof. dr Aleksandar Petrović, član odbora SANU za delo Milutina Milankovića:
- Zaostavština Milutina Milankovića.

dr Milan Dimitrijević, naučni savetnik Astronomske opservatorije u Beogradu:
- Milutin Milanković i astronomija.

prof. dr Vladimir Stevanović
- Biogeografija i Milankovićeva teorija.