Doprinos Srbije evropskoj nauci i kulturi – nekad i sad

U Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" u četvrtak, 07. maja 2009. održana je tribina „Doprinos Srbije evropskoj nauci i kulturi – nekad i sad“.

detaljnije

Visoko školstvo i liderstvo u Srbiji

U univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” 10.03.2009. je održana Panel diskusija: „Visoko školstvo i liderstvo u Srbiji”. detaljnije