Izložba "Večernji akt"

U Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” od 16. juna 2014. godine otvorena je izložba proistekla iz saradnje Akademije lepih umetnosti u Beogradu i Umetničkog centra Biblioteke.

Izložba crteža studenata III, IV godine slikarstva, grafičkog dizajna i kostima, i studenata master i doktorskih studija slikarstva rađenih na predmetu Večernji akt kod profesorke Ružica Bajić Sinkević koja je i autor izložbe.


Predmet Večernji akt ima veliku tradiciju na umetničkim fakultetima u našoj zemlji. Sam njegov naziv govori nam da je reč o crtanju akta – modela u enterijeru pod veštačkim osvetljenjem. Na predmetu Večernji akt rade se crteži akta po modelu na papiru manjeg formata i raznim materijalima (grafit, ugljen, tuš, pastel, akvarel, kolaž...).


Ograničeno vreme rada na studiji ili krokiju, mali format, širok izbor materijala, kombinovanje različitih tehnika, eksperiment i transpozicija oblika uslovljavaju proveru anatomske osnove crteža, ali utiču i na kreativni razvoj studenata i formiranje njihove stvaralačke ličnosti.


Studenti preko specifičnih oblika programske materije crtanja ljudske figure u kontinuitetu neguju crtež kao osnovni vid likovnog izraza. Transpozicijom, ličnom interpretacijom karaktera modela u uslovima brze opservacije, uz upotrebu šire skale materijala i kombinacija materijala, ostvaruju celinu stilske ujednačenosti. Produbljivanje individualnih karakternih sklonosti u duhu individualne likovne estetike dovodi do spontanog formiranja ličnog „izma”.


Ideja ove izložbe je predstavljanje stvaralačkog opusa studenata koji se crtežom bave na najrazličitije načine, od klasične studije, čistog linijskog crteža, analize valerskih vrednosti, preko transpozicije, integralne transpozicije, eksperimenta, kombinovanja najrazličitijih materijala... sve u cilju analize čovečjeg tela i duha.


Ružica Bajić Sinkević


Crtanje akta po modelu jedan je od najzahtevnijih crtačkih problema i ujedno ogledalo umetnikovog umeća i majstorstva. Studenti Akademije lepih umetnosti na ovoj izložbi kroz studije, skice i kroki crteže dočaravaju nam veštinu crtanja i skiciranja različitih položaja i pokreta tela. Veliki je izazov i veština nacrtati i pogoditi proporcije ljudskog tela koje sedi, izraz lica modela, nacrtati šake, stopala i prikazati liniju izraženu u jednom trenu kroz interaktivnu komunikaciju. Crteži nagih ljudskih figura po modelu, pod veštačkim osvetljenjem, nastalim u ateljeima fakulteta, pružaju posmatraču mogućnost da oseti trenutak pun kreativnog žara kome se umetnik prepušta u svojoj stvaralačkoj crtačkoj moći. Oštroumnost i stvaralačka moć pri spontanom i prirodnom delanju bitan su aspekt strpljivog i studioznog crtanja večernjeg akta koji vidno prolazi kroz proces razrešavanja odnosa i istraživanja likovnog jezika i iskustva.


Izložbom crteža, nastalih tokom školske 2013/14. godine na časovima Večernjeg akta, predstavljena je raznolikost pojedinačnih crtačkih interesovanja. Raznolikost se ogleda naročito u odabranom materijalu i formatu. Široka lepeza i kombinacija materijala, gde uglavnom preovlađuju tradicionalna sredstva za crtanje: mali format, tuš i pero, grafit, ugljen, olovke u boji…, stvaraju posebnu vizuelno-estetsku čaroliju.


Raznolikost se ogleda i u neponovljivom krajnjem ishodu doživljaja u direktnom susretu sa modelom i krajnjem ishodu posmatranja koji može biti iznenađujuće udaljen od svog polazišta. Svaki rad pojedinačno postaje privlačan za likovnog kritičara ne samo zbog onoga što postiže, nego i zbog onoga što ostavlja nepostignutim – tajanstvenim.

 

dr Vesna Dicić, istoričar umetnosti


16 - 06 - 2014